אחריות סביבתית

פראגון תומכת במחוייבות לקוחותינו לקיים מדיניות של שמירה על איכות הסביבה ובוחרת לספק שירותי שרשרת אספקה בני-קיימא ככל האפשר.

בבחירת הספקים שלנו אנו נותנים עדיפות לחברות הובלה המאמצות טכנולוגיות שמפחיתות את פליטת הגז והזיהום ומציעות חלופות המבוססות על פתרונות ירוקים.

אנו מיישמים מדיניות של שימוש חוזר ומיחזור במיתקני החברה.

פראגון מכבדת ושומרת על נהלי "שכנות טובה" לרווחת הקהילה והסביבה.