טיסות/אניות שכר (צ'ארטר)

פתרונות צ'ארטר

במקרים של משלוחים מורכבים וחריגים כתוצאה מאופי וגודל המטען או יעדי השילוח - יש צורך בפתרון ייעודי המתאים למשלוח הספציפי.

אנו מציעים משלוחי שכר ממפעילים עצמאיים במטוסים ואוניות מטען במיגוון גדלים המספקים שירות אישי התפור על פי מידות הפרוייקט.