פרוייקטים מיוחדים ותערוכות

מומחיות לוגיסטית התומכת במאמצי השיווק שלכם

השתתפות בתערוכות  וכנסים היא חלק בלתי נפרד מפעילות השיווק של חברות – אולם, שילוח לתערוכות שונה באופיו משיגרת המשלוחים העסקיים של חברה. משלוח ציוד לתערוכה דורש התארגנות מיוחדת עוד בשלבי התכנון, הערכת הצרכים והמשאבים, תאום לוחות זמנים, וחשוב לא פחות - סיווג מכס נכון שיאפש שחרור מהיר ביעד.
התארגנות נכונה הינה בעלת משקל מכריע בעלויות התערוכה וניצול נכון של משאבים.

משלוחים לתערוכות ברובם אינם הומוגניים - הם כוללים פריטי ציוד שונים ומגוונים באופיים: הביתן עצמו, ציוד הדגמה, חומר לקידום שיווק ומכירות. כמו כן, משלוחים אלה יש לפרק ולארוז מחדש עם סיום התערוכה, ולעיתים אף לפצל ולשלוח ליעדים שונים. הם כוללים לא פעם פריטים בעלי מבנה וצורה חריגים, ודחיפות המשלוח שלהם גם היא משתנה - ותמיד, יש משהו שמגיע ברגע האחרון.

טיפול בכל אלה דורש מומחיות מיוחדת, ידע והכרה של עולם התערוכות והכנסים הבינלאומיים והם באים לידי ביטוי ביכולת תכנון לוחות הזמנים באופן מדויק, עלויות ההובלה ועמילות מכס בנמלי היציאה ונמלי היעד, אופן האריזה והשינוע, שליטה בנהלי התערוכות, היכרות עם מגבלות השינוע ביעד וחוקי המכס בכל מדינה. 

בפראגון רואים את התמונה הגדולה ! אנו מטפלים בכל הפרטים, קטנים כגדולים, כדי שלקוחותינו יוכלו להתמקד במשימות התערוכה, ולא לדאוג לכל השאר.

בתערוכות ובכנסים - היערכות מוקדמת מסייעת לניצול המשאבים הקיימים ויכולה למנוע משלוחים דחופים שבדרך כלל עלותם גבוהה בהרבה. לפראגון ניסיון רב בשינוע תערוכות ליעדים מרכזיים ומרוחקים וקשרים עם הסוכנים המקומיים בכל אתר תערוכה בעולם.

אנו מציעים פתרונות כוללים או ממוקדים לטיפול בתערוכות ובפרוייקטי Turn-Key אחרים:

  • בניית תקציב לוגיסטי שנתי מותאם לתוכנית העבודה. תכנון לוחות הזמנים, תכולת המשלוחים לפרויקט או לתערוכה.
  • צוות  בעל נסיון רב שנים, בקיא ומיומן יצור קשר עם הנהלת התערוכה וסוכניה  ויטפל בכל נושאי הדוקומנטציה,  נהלי התערוכה והמכס המקובלים.
  • איש קשר יעודי למעקב 24/7 מרגע השינוע לכל תקופת התערוכה ו/או הפרוייקט.

אתם קובעים את רמת המעורבות שלנו – כדי שנוכל לעזור במאמצי השיווק שלכם.